rastvaranje jedinjenja

Jelena Stevanovic's picture

Da li neko moze da mi pomogne oko sledeceg zadatka

Kako se smesa Pb(NO3)2 I ZnCl rastvara u vodi,kako u HCl,sircetnoj kiselini i NaOH?

 

 

milicaradenkovic's picture

Pb(NO3)2 se rastvara u vodi.

Pb(NO3)2+2HCl------------------>PbCl2+2HNO3

Pb(NO3)2+2CH3COOH------------------>(CH3COO)2Pb+2HNO3

Pb(NO3)2+2NaOH------------------->2NaNO3+Pb(OH)2

ZnCl2 se rastvara u vodi.

ZnCl2+ HCl----------------------> ne reaguje 

ZnCl2+2CH3COOH---------------->(CH3COO)2Zn+2HCl

ZnCl2+2NaOH----------------->2NaCl+Zn(OH)2

 

Jelena Stevanovic's picture

Koji je onda odgovor,da li se smesa rastvara u HCl i CH3COOH? Negde sam procitala da se ove dve soli dobro rastvaraju u kiselinama,ali meni nije bbas najjasnije zasto. Razumem da uticaj na to ima amfoternost olova i zinka,i slab afinitet prema protonu hlorida i nitrata,

Hvala

 

 

milicaradenkovic's picture

Odgovor je da se cink hlorid rastvara samo u sircetnoj kiselini a olovo i u sircetnoj i u hlrovodonicnoj kiselini.

Jelena Stevanovic's picture

hvala!

Winkler's picture

Aman ljudi. Citajte zadatak.

Ovde se pita kako se rastvara SMESA cink-hlorida i olovo-nitrata.

Prvo i OSNOVNO je da kada ih pomesate doci ce do gradjenja nerastvornog PbCl2!!!!!

Drugo, PbCl2 i novo nastali cink-nitrat se mesaju sa navedenim reagensima i pri tome:

1. Na hladno se nece rastvoriti PbCl2 ali ce se smesa rastvoriti uz zagrevanje jer se rastvorljivost olovo-hlorida povecava znatno sa povecanjem temperature!

2.Nece se rastvoriti

3.Nece doci do promena tj nece se rastvoriti

3. Rastvorice se jer ce se pri reakciji sa NaOH stvoriti zink-hidroksid i olovo-hidroksid koji sa viskom NaOH grade tertahidroksocinkat odnosno tetrahidroksoplumbar!

Ovo je potpun odgovor!!!

Jelena Stevanovic's picture

A zasto se smesa ne rastvara u HCl? Da li se i tad gradi talog PbCl2 kao i kada reaguju u vodi?

Winkler's picture

Zato sto, ukoliko je PbCl2 talog u vodi onda ce svakako ostati talog i u HCl.

Jelena Stevanovic's picture

Postoji li neka kiselina u kojoj ce se rasvoriti? I postoji li neki hidorksid u kome se ovaj talog nece rastvoriti?