Ravnoteza

nolenk's picture

3. Fosforpentahlorid se pri zagrevanju raspada na hlor i fosfortrihlorid. Na nekoj temperaturi od 5 mola

fosforpentahlorida se razloži 15 %. Konstanta ravnoteže na ovoj temperaturi je:

milicaradenkovic's picture

PCl5--------------------->PCl3+Cl2

K=(PCl3)ravnot.*(Cl2)ravnot./(PCl5)ravnot.

n(PCl5)poc.=5 mol

n(PCl5)razlozilo.=n(PCl5)poc.*w=0.15*5=0.75 mol

n(PCl5)ravnot.=n(PCl5)poc.-n(PCl5)razlozilo=5-0.75=4.25 mol

n(PCl3)ravnot.=n(Cl2)ravnot.=n(PCl5)razloz.=0.75 mol

K=(0.75)*(0.75)/4.25=0.132