Elektrohemija

Viktor Zmaj's picture

Pri elektrolizi vodenog rastvora kupri-hlorida,masa katode se povecala za 3,2g. Na bakarnoj anodi se vrsio sledeci proces(Cu-64)?

1.izdvojilo se 0,56 L kiseonika

2.preslo u rastvor 0,1mol Cu+2

3.preslo u rastvor 0,01mol Cu+2

4.izdvojilo se 1,12L hlora

5. preslo u rastvor 0,05 mola Cu+2

milicaradenkovic's picture

Ako je u pitanju vodeni rastvor kupri hlorida imas sledece

K(-): Cu2+ +2e- -------------------->Cu

A(+): 2Cl- ------------------->Cl2+2e-

x mol--------------------3.2 g

2 mol------------------------64 g

x=2*32/64=0.1 mol elektrona

x l-----------------------------0.1 mol

22.4 l-------------------------2 mol

x=22.4*0.1/2=1.12 l Cl2 i odgovor je pod 4.

Viktor Zmaj's picture

u resenju pise da je odgovor pod 5.

milicaradenkovic's picture

Ne zato sto je u pitanju vodeni rastvor i resenje nije tacno.