Elektrohemija

Viktor Zmaj's picture

Koliko ce se grama aluminijuma izdvojiti kada se skroz rastvor neke njegove soli propusti kolicina elektriciteta od 57894 kulona?

milicaradenkovic's picture

m=(M*q)/(F*Z)

m=(27*57894)/(96500*3)=5.4 g Al

Viktor Zmaj's picture

(96500*3) a otkud 3

milicaradenkovic's picture

Zato sto je aluminijum trovalentan a Z je valenca elementa.