Elektrohemija

IvanArsic's picture

Zasto vrednost ph rastvora u prostoru oko katode raste,pri elektrolizi vodenog rastvora NaCl sa inertnim(Pt) elektrodama?

Winkler's picture

Jer se na katodi redukuju protoni iz vode di H2 uz stvaranje OH- jona.

IvanArsic's picture

Hvalaa :)