Ugljovodonici

Radioactive's picture

Потпуним сагоревањем 0,2 mol засићеног угљоводоника настаје 26,4 g угљеник(IV)-
оксида. Одредите молекулску формулу тог угљоводоника.

milicaradenkovic's picture

CnH2n+2+O2-------------------->CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=26.4/44=0.6 mol

n(CnH2n+2):n(CO2)=0.2:0.6/:0.2

n(C2H2n+2):n(CO2)=1:3

posto ima 3 mola ugljen dioksida onda je u pitanju propan C3H8 jer se u zadatku kaze da je zasicen ugljovodonik.