Reakcija Cu2O

Star dust's picture

Možete li da mi kažete kako Cu2O reaguje sa HCl? U skripti piše: Cu2O + HCl = CuCl2- + H2O.

Zašto CuCl2-, ako je Cu jednovalentan trebalo bi biti samo CuCl? Možda ima neke veze sa disproporcioniranjem Cu+ jona u vodi, na Cu+2 i Cu? Svakako mi treba pomoć, a ne bih da učim napamet. :)

milicaradenkovic's picture

Pogresno je napisano u skripti reakcija je

Cu2O+2HCl---------------->2CuCl+H2O