pufer

Jelena Stevanovic's picture

Izracunati pH rastvora koji je 0,2M u odnosu na sircetnu kiselinu i 0,1 M u odnosu na natrijum acetat?

pKa(CH3COOH) JE 4,75

U resenju pise pKac je 4,63,a pH je 4,33

Ocigledno da treba da izracunamo mesovitu konstanu Kac ali kako to da uradim i kolika je jonska sila?

Hvala