zad/

KategoristaA's picture

U kom zapreminskom odnosu treba da se pomesaju:rastvor A koji u 1l sadrzi 18,9g azotne kis. i rastvor B koji u 1l sadrzi 3,2g natrijum hidoksida,da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno?

milicaradenkovic's picture

Ovaj zadatak ima uradjen na forumu samo ga pronadji.

KategoristaA's picture

Ne mogu da ga nadjem :((

KategoristaA's picture

??