relativna atomska masa

nenahemija's picture

У реакцији хлорида непознатог тровалентног метала са 2,4 g натријум-хидроксида настало је 2,14 g талога. Израчунај ралативну атомску масу непознатог метала. Поступак

milicaradenkovic's picture

XCl3+3NaOH------------------>X(OH)3+3NaCl

n(NaOH)=m/Mr=2.4/40=0.06 mol

n(X(OH)3)=n(NaOH)/3=0.06/3=0.02 mol

Mr=m/n(X(OH)3)

Mr=2.14/0.02=107 g/mol

Mr=Ar(X)+3*Ar(O)+3*Ar(H)

107=Ar(X)+48+3

107=Ar(X)+51

Ar(X)=107-51=56 g/mol i to je govzdje.