reakcije

hemija5's picture

. У реакционом суду налазило се по 0,5 mola два угљоводоника. У реакцији са водоником потрошено је 0,5 mola водоника. После завршене реакције у суду се налазио само 1 mol етана. Који угљоводоници су били у смеши? Напишите једначину реакције.

hemija5's picture

Molim Vas da uradite ako mozete. Hvala

jovicjova657's picture

pre reakcije je bilo 0,5 mola etana i 0,5 mola etena.samo eten ce reagovati sa vodonikom,etan nece jer nema dvostruku vezu.i kad eten reaguje sa vodonikom, nastaje etan

CH2=CH2 + H2  = CH3-CH3