Termohemija

asterix's picture

Zašto je promena reakc.entalpije jednaka razlici utrošene energije za kidanje svih veza u molekulama raktanata i ukupne oslobođene energije pri stvaranju veza u molekulama produkata,a  ne obratno?

Kada se računa promena reakc. entalpije preko entalpije stvaranja radi se obratno, a tu ne.