reakcija

hemija5's picture

У реакцији хлорида непознатог тровалентног метала са 2,4 g натријум-хидроксида настало је 2,14 g талога. Израчунај ралативну атомску масу непознатог метала. Поступак:

jovicjova657's picture

MCL3 + 3 NaOH = M(OH)3 + 3 NaCl

               2,4g        2,14g

               120g         x

 

2,4 : 2,14 = 120 : x

x= 107 M(OH)3

107- 3x17=56 i to je gvozdje

Mr(NaOH)=40

Mr(OH)=17

ovo M je nepoznati metal