Ugljovodonici

Radioactive's picture

Сагоревањем смеше једног мола алкана и једног мола алкена настају 4 мола воде. Који
се алкан и алкен налазе у смеши?

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?

 

Radioactive's picture

Метан и етен (или CH4 и C2H4)

 

 

milicaradenkovic's picture

CnH2n+2+CnH2n+O2----------------->CO2+4H2O

ako imas ukupno 4 mola vode onda imas 8 molova vodonika

n(H)=2*n(vode)=4*2=8 mol

onda imas 4 mola vodonika kod alkana i 4 mola vodonika kod alkena

2n+2=4

2*n=2

n=2/2=1 i to je metan

2n=4

n=4/2=2 i to je eten i formule su CH4 i C2H4

Radioactive's picture

Хвала!

 

asterix's picture

a kako se ovo dobije:

2n+2=4

2*n=2

milicaradenkovic's picture

2*n=4-2

2*n=2

asterix's picture

Hvala, ma to sam skužio, ali zašto je 

2n+2=4

i 2n=4

ne bi li trebalo biti jedanko 8, pošto imamo u H2O 8 atoma H ? 

 

milicaradenkovic's picture

Ne zato sto ti imas u smesi 8 atoma vodonika a ne u jedinjenju zato se deli 8 sa 2 jer imas alkan i alken.

asterix's picture

znači 8 se deli s dva jer se radi o smesi koju čine dve komponente?

Mislim kako odmah na temelju broja atoma vodonika u vodi, zaključiti koliko istih ima u alkanu i alkenu?

Onda već na temelju toga mogu zaključiti da su igri CH4 i C2H4 da dalje ništa ne računam. 

 

milicaradenkovic's picture

Ako imas broj atoma vodonika i imas 2 komponente na osnovu toga mozes zakljuciti o kojoj je smesi rec. Racun radis samo da prtoveris rezultat.