C valenca u C2H6

Miroslavb's picture

Po Lewisovoj formuli svaki C je u jedinjenju vezan sa 3 vodonikova atoma i medjusobno. Takvim prikazom je 4-valentan. Medjutim izjednačavanjem velence poznatog tj H i broja atoma, ispada da je 3-valentan: 6 x 1(H)= 3 x 2(C). Ili je po sredi izuzetak???

milicaradenkovic's picture

Nije izuzetak jer C atom kod alkana je 3+. Jeste C u organskim jedinjenjima 4+ ali kod alkana, alkena i alkina se gledaju i vodonikovi atomi.

Miroslavb's picture

Nisam baš siguran da je iznošenje pravila, odgovor koji sam očekivao. Ako se ponovo vratimo na pravilo da je u jedinjenju jednak zbir valenci tj 6 za vodonike bilo bi i 6 za ugljenike, pa kada ih podelimo na dva atoma to je 3 valentni ugljenik. Lewisova formula jasno pokazuje da je svaki ugljenik vezan sa po 3 vodonika + jedan zajednički par.

Nije li to 4 ???

http://biochemhelp.com/images/C2H6-lewis-structure.jpg