Konformacije

asterix's picture

http://www.anony.ws/i/2015/02/21/konformacije6da13.png

1. Što znači kada se kaže „dvije konformacije“- kako mora izgledati prva , a kako druga konformacija? Koliko vidim, druga konform. je prva konformacija (lijevo) okrenuta prema gore. Kako moram postupiti kada crtam drugu konformaciju (desne strukture), od kuda krenuti- to nekako okrećem, što radim?
a) zadatak traži da se nacrta metilna skupina u trans položaju (1,2). Što znače pojmovi cis i trans kod konformacije stolice? Cis sa iste strane ravnine , a trans sa suprotne strane cikloheksanskog prstena? 
Da li je na slici lijevo, a) zadatak, metilna skupina u cis položaju, a desna u trans pošto je desno jedan metil iznad ravnine cikloheksanskog prstena, a jedan ispod? Da li smo mogli pod a) nacrtati obrnuto- gdje je H, stavimo metil?
b) Koliko vidim, u tom zadatku meni taj CH3 (lijeva strana) deluje jedan u ravnini(gornji, krugom označen), a drugi ispod ravnine ciklohek. prstena (kvadratom označen), no to onda nije cis, ako ja to uopće dobro gledam? Bio bi cis da je metil tamo gdje je onaj vodik do kvadratića?
Dakle ako je cis položaj . ne bi li metili trebali biti ekvatorijalno-ekvato. Ili aksijalno- aksijalno- smije li kombinacija?