ugljovodonici

Nenaaa's picture

Колико има атома водоника у 18 g пентана?

jovicjova657's picture

pentan je C5H12

Mr(C5H12) = 72

72g : 6x10 na 23 = 18g : x

x= 1,5 puta 10 na 23 molekula pentana

1 molekul pentana ima 12 atoma H a 1,5 puta 10 na 23 ima x

x= 18 puta 10 na 23 atoma H