Baterija

asterix's picture

Znam da se u baterijama događaju svakakve reakcije, no ja ću se osvrnut na ovu koja piše u većini udžbenika, pa ako već i piše mora imati nekakvo značenje. 
A(-): Zn--> Zn2+ + 2e-
K(+): NH4+ + 2MnO2+2e- --> Mn2O3+ 2NH3+ H2O
- nije mi jasno što se događa s ovim amonijevim ionom, kako da nastane na kraju NH3 i H2O? 
Ovaj MnO2 se očito reducira u Mn2O3 , mada uvijek kad spoj ima više kiseonika od polaznog je oksidacija no tu je redukcija 
Negde piše da taj članak ima suh elektrolit, negde piše da elektrolit na kraju iscuri, no kako će iscurit ako je suh ?? 
Ako se radi o alkalanoj bateriji, reakcija na anodi je:
Zn+ OH- --> ZnO + H2O+ 2e-
- da li ZnO tu nastaje jer se radi o oksidaciji? Zašto recimo ne nastaje Zn(OH)2?