Redoks

Anderohemija's picture

Kako da znam da li se reakcija odvija u kiselom ili baznom mediju, da bih znao koje ione dodati H+ ili OH-?

asterix's picture

Ovisno što reagira, kiselina ili baza (lužina) . to vidiš u jednadžbi