Organska hemija- alkoholi

JovanaJo1995's picture

Sta se dobija kada alkoholi reaguju sa koncentrovanom a sta sa razblazenom halogenovodonicnom kiselinom?