dipolni momenat

miljana95's picture
miljana95's picture

Fozgen, Cl2C=O, ima manji dipolni moment nego formaldehid, H2C=O, iako sadrži elektronegativniji hlorov atom umesto vodonika. Zasto je to tako?

Pop.'s picture

Baš zato što je manje elektronegativan vodink atoma lakše "daje" svoje elektrone kiseoniku, zato imaš + kraj gde su dva atoma H (zbog manjka e-) i - kraj gde je atom O (zbog viška e-). To nije slučaj kod Cl2C=O jer je Cl elektronegativniji od H (ali manje elektronegativan od O) pa dosta teže daje svoje elektrone O, otud je manja razlika između naelektrisanja ta dva kraja, tj manji je dipolni momenat.

Okačiću temu o elektronegativnosti sutra pa je prelistaj, msm da će ti pomoći da skontaš šta je to