Tačka ledišta

Alexstrasuz's picture

Koji od  sljedećih vodenih rastvora će imati najnižu tačku ledišta

a) 0.1M saharoze b)0.1M glukoze c)0.1M NH4NO3 d)0.1M NiCl2

M=mol/dm3 

Kako ovo da odredit ako su koncentracije razlicite, i ovdje ne mogu da iskoristim to da jonski spojevi imaju vecu temperaturu kljucanja i manju temperaturu ledista.

Alexstrasuz's picture

Aaaa uradio sam se zeznuo sam se NiCl2 najniza