Elektroliza

KategoristaA's picture

Kako je moguce da elektrolizom  NaCl na katodi se izdvaja H2 ? Ili je resenje netacno?

milicaradenkovic's picture

Ako je u pitanju rastvor onda se dobija H2 a ako je u pitanju rastop onda je Cl2.