relativna gustina

medicinar97's picture

Relativna gustina gasa u odnosu na hidrogen je 32.Koliko ima molekula tog gasa u 10g gasa?

jovicjova657's picture

Mr= 2 * D(H)

Mr= 2* 32= 64

1 mol : 64g = x : 10g

x=0,1562mol

1mol : 6 * 10 na 23 : 0,1562 : x

x= 0,9375 * 10 na 23 molekula