osmotski pritisak

hemicar666's picture

Osmotski pritisak krvi iznosi 774,9 kPa na temperaturi 37^C.Koliko grama glukoze se smije dodati na 1 litar rastvora za intravensku injekciju da bi osmotski pritisak ostao isti?
Rezultat je 54,1 g/l ali mi treba postupak.
Unaprijed,hvala!

jovicjova657's picture

P=osmotski pritisak

P=n * R* T

R=univerzalna gasna konstanta i iznosi 8,314

T=temperatura u kelvinima ( 273+37= 310 K )

774,9= n * 8,314 * 310

n= 0,300 mol

Mr(glukoze C6H12O6)= 180

m= n * M

m= 0,300 * 180

m= 54,1 g/l

hemicar666's picture

Da li trebam pretvarati kPa u Pa?

jovicjova657's picture

u ovom slucaju ne moras

hemicar666's picture

Da li mi mozete reci kada je to potrebno?

jovicjova657's picture

pa najbolje uvek koristi pritisak u kPa,ako je dato u paskalima ti pretvori u kPa,i onda V mozes u dm3 a ako koristis pritisak u Pa onda V moras u m3.

PV=TRn

ja sam ti u zadatku napisao P=TRn jer je V bilo 1

hemicar666's picture

aha,aha hvalaa