Gravimetrija

miina123456's picture

Žarenjem 9,4380 g krečnjaka dobijeno je 4,1240 g kalcijum oksida.Koliki je udio mase kalcijum karbonata u krečnjaku. R:78,03 %

jovicjova657's picture

Mr(CaCO3)=100            Mr(CaO)=56

CaCO3 = CaO + CO2

  xg          4,124

 100           56

x : 4,124 = 100 : 56

x= 7,36g CaCO3

9,438g : 100% = 7,36 = x%

x= 736/9,438

x= 78%