Etri

asterix's picture

Nacrtaje strukturu etra koji u kiselo kataliz.hidrolizi daje 3 molekule metandiola . na koji princip da to rešim, kako uopšte izgleda takvo jedinjenje?

milicaradenkovic's picture

Ako imas 3 metandiola trebalo bi da imas 3 C atoma i 6 O atoma u strukturi a to je moguce ako je molekul ciklican samo ne znam kako ovih 6 H atoma da povezem u prstenu.

asterix's picture

 svaki C veže tri H očito