Ugljovodonici

Mika Oficijalni Profil's picture

Pri normalnim uslovima 1 decimetar kubni nekog ugljovodonika ima masu 1,83 g. Analiza pokazuje da 1 g ovog ugljovodonika sadrži 0,818 g ugljenika i 0,182 g vodonika! Koji je to ugljovodonik?

Ako moze postupak rada, hvala unaprijed :):*

milicaradenkovic's picture

CxHy+O2------------------------->CO2+H2O

n(C)=m/Mr=0.818/12=0.068 mol

n(H2)=m/Mr=0.182/2=0.091 mol

n(H)=2*n(H2)=2*.091=0.182 mol

n(C):n(H)=0.068:0.182/:0.068

n(C):n(H)=1:2.67/*3

n(C):n(H)=3:8 i to je C3H8

n(CxHy)=V(CxHy)/Vm=1/22.4=0.0446 mol

Mr=m/n(CxHy)=1.83/0.0446=41 g/mol i to je priblizno 44 g/mol