Ugljovodonici

Mika Oficijalni Profil's picture

Kolika je potrebna zapremina vazduha za potpuno sagorevanje 13 g smeše metana i heksana ako je njihov maseni odnos u toj smeši 7:1.

Ako moze pomoc, hvala unaprijed :)
 

Pop.'s picture

Odrediš mase metana i heksana. Kako su ti njihovi odnosi u smeši 7:1 onda 13g podeliš sa 8 (7+1) i dobiješ da ti je to 1,625 što ti je masa heksana a masa metana ti je 7+1,625 g.

Napišeš njihove rekacije, izjednačiš ih i odrediš masu kiseonika koji proreaguje i u jednoj i u drugoj reakciji.

Kako se tebi traži vazduh, u njemu imaš oko 21% kiseonika pa tu masu preračunaš na osnovu ovog podatka. Tj.
100% : m(grama kiseonika koji si ti izračunao) = X : 23              (Obrnuta proporcija)

 

Mika Oficijalni Profil's picture

Hvala puno!! :)