Provera resenja

KategoristaA's picture

IBr ima nepolarnu k.v. ?

Carl Johnson's picture

Ne, ja mislim da ima polarnu.

IvanArsic's picture

nepolarna veza je veza izmedju elemenata iste vrste i iste ili priblizno iste elektroneg. I,Br su elementi iste vrste,u istoj grupi se nalaze a razlika elehk.je veoma mala. HBr je isto nepolarna!

IvanArsic's picture

nepolarna veza je veza izmedju elemenata iste vrste i iste ili priblizno iste elektroneg. I,Br su elementi iste vrste,u istoj grupi se nalaze a razlika elehk.je veoma mala. HBr je isto nepolarna!

Carl Johnson's picture

IvanArsic U pravu si.

Moja greska.

IBr je nepolarna.

Jer kad se oduzmu elektronegativnosti 2.96 (Br) - 2.66 (I) dobije se 0.3

A 0.3 je manje od 1.67 tako da veza nije polarna.

Samo sam na brzinu nasao ovu stranicu i greska:
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD... :S