Amini

marinar's picture

Uvodjenjem bromne vode u anilin,pored taloga bromovanog anilina nastaje i HBr.Nakon cijedjenja filtratu je dodat rastvor AgNO3,pri cemu je nastalo 18,8g taloga.Koliko iznosi masa dobijenog tribromanilina?

Hvala

 

milicaradenkovic's picture

C6H5NH2+3Br2/H2O--------------->C6H2NH2Br3+3HBr

C6H2NH2Br3+AgNO3----------------> da li neko zna sta ovde nastaje buni me ta reakcija.