Azotna organska jedinjenja

sanjas's picture

Jedinjenje A sadrzi 9.66% azota.Pored azota jedinjenja A sadrzi i ugljenik,vodonik i kiseonik.Sagorjevanjem 0.290g jedinjenja nastaje 0.616 g COi 0.270g H2O.Napisi empirijsku formulu jedinjenja A

Hvala unaprijed

jovicjova657's picture

9,66 % : 14= 100% : x

x= 144,9=145                Ar(N)=14

ovo 145 je molekulska masa naseg org.jedinjenja x

x + O2= CO2 + H2O

0,29g     0,616g   0,27g

145            x g     x g

0,29:0,616=145:x

x=7  sto znaci da dobijamo 7 CO2 pa nase jedinjenje ima 7 C atoma

0,29: 0,27 = 145: x

x=7,5 sto znaci da dobijamo 7,5H2O  pa nase jedinjenje ima 7,5*2=15 H atoma

ukupna masa naseg jedinjenja je 145 i kad oduzmemo od nje masu azota 14 pa oduzmemo masu 7 ugljenika 84 pa oduzmemo masu 15 H 15 dobijemo jos da nam fali 32 sto nam govori da su to 2 kiseonika.

Formula je : C7H15O2N

sanjas's picture

hvala puno