Amini

magdalena's picture

Kroz 10g smjese benzena,fenola i anilina propusta se suvi hlorovodonik.Pri tome se izdvoji 1,3g taloga.Za neutralizaciju iste kolicine ove smjese potrebno je 3,35 cm3 20%-og rastvora NaOH gustine 1,2g/cm3.Nadji sastav smjese

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 13% benzena, 18.8% fenola a 68.2% anilina?