Ugljovodonici

KategoristaA's picture

Koliko ima izomera heptan? Ja mislim,5 >

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 heptan

CH3CH(CH3)CH2CH2CH2CH3 2 metil heksan

CH3CH2CH(CH3)CH2CH2CH3 3 metil heksan

CH3C(CH3)2CH2CH2CH3 2.2 dimetil pentan

CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3 2.3 dimetil pentan

CH3CH2C(CH3)2CH2CH3 3.3 dimetil pentan

CH3CH2CH(CH2CH3)CH2CH3 3 etil pentan

CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH3 2.4 dimetil pentan

CH3CH(CH3)C(CH3)2CH3 2.2.3 trimetil butan i ima ih 9.