Ugljovodonici

KategoristaA's picture

9,9g 1,1 dihloretana dobija se reakcijom:

1.2,24L hlora sa 2,8g etena

2.4,48 hlorovodonika sa 2,6 etina

3.4,48l hlorovodonika sa 2,8g etena

4.2,24l hlora sa 3g etana

milicaradenkovic's picture

C2H2+2HCl------------->C2H4Cl2

n(HCl)=V(HCl)/Vm=4.48/22.4=0.2 mol

n(C2H2)=m/Mr=2.6/26=0.1 mol u visku je hlrovodonik

n(CHCl2CH3)=n(C2H2)=0.1 mol

m(CHCl2CH3)=n(CHCl2CH3)*Mr=99*0.1=9.9 g pa je resenje pod 2.