Ugljovodonici

KategoristaA's picture

Sagorevanjem 0,004mola nekg ugljovod. sa normalnim nizom dobija se 0,880g CO2 i 0,432g H20. Koje od navedenih jedinjenja predstavlja njegov izomer?

CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

CH3CH(CH3)CH3

CIIKLOPENTAN

CH3CH(CH3)CH2CH3

milicaradenkovic's picture

CxHy+O2--------------->CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=0.88/44=0.02 mol

n(H2O)=m/Mr=0.432/18=0.024 mol

n(C)=n(CO2)=0.02 mol

n(H)=2*n(H2O)=0.024*2=0.048 mol

n(C):n(H)=0.02:0.048/:0.02

n(C):n(H)=1:2.4/*5

n(C):n(H)=5:12 i to je pentan a izomer je pod 4 2 metil butan a mozes i da resis ako imas 0.004 mol ugljovodonika kada to podelis sa molovima CO2 i H2O dobijas

CxHy+O2---------->5CO2+6H2O i to je C5H12 i ugljovodonik je pentan.