Smjesa

medvedica's picture

Smjesa MgCO3 i MgO žarenjem gubi 26.83% svoje mase.Izračunati maseni procenat MgO u smješi.(reš:48,76%)

milicaradenkovic's picture

MgCO3-------------->MgO+CO2

masa CO2 je 26.83 g

n(CO2)=m(CO2)/Mr=26.83/44=0.61 mol

n(MgO)=n(CO2)=0.61 mol

m(MgO)=n(MgO)*Mr=0.61*40=24.4 g da bi izracuala potrebna mi eje masa smese.

medvedica's picture

nije data,a profesorica kaze da moze bez mase :(

Marija 96's picture

Ja mislim da moze ovako : Pošto imaš da ti je MgO koje je nastalo žarenjem MgCO3 24,4 g  i imaš da ti je CO2=26,83g,i iz jednacine se vidi da je MgCO3--> MgO+CO2 ,znaci da je masa MgCO3= m(MgO)+m(CO2)=51,23g

Pošto u smješi ima jos MgO koje se nije promijenilo žarenjem,ono će biti jednako kada se od mase smješe oduzme masa MgCO3,pošto je uzeto da je masa smješe 100g(čim je predstavljeno da je CO2=26,83g),onda ce m(Mgo)=100g-51,23g=48,77g. Maseni udio je jednak masi supstance kroz masa smješe 48,77g/100g=0,4877 *100%=48,77%

Ne znam može li ovako.