Formule

medvedica's picture

Jedinjenja A i B medjusobno bazno reaguju dajući jedinjenje C.Jedinjnje C reaguje sa CO2 dajuci jedinjenja B i D.Jedinjenje D sadrzi 12% ugljenika i 48% kiseonika.Napisati jedinjenja A,B,C i D.

jovicjova657's picture

C:O=12%/12 : 48%/16= 1 : 3  znaci imamo 1 C i 3 O

a do 100% nam fali jos 40% i to je kalcijum pa je formula CaCO3 i to je jedinjenje D

CaCO3 moze da se dobije u reakciji CO2 i jedino samo sa Ca(OH)2

pa je jedinjenje C Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O  pa je jedinjenje B H2O

H2O + A = Ca(OH)2

pa je jedinjenje A CaO

 

medvedica's picture

Kako znamo da je kalcijum?

jovicjova657's picture

C:O=12%/12 : 48%/16= 1 : 3  znaci imamo 1 C i 3 O

ovo ti je bilo jasno?

ako znamo da imamo 1 ugljenik i on cini 12 %,onda izracunamo koliko je 100 %

12% : 12g = 100% : x

x= 12*100/12= 100g

od 100g kad oduzmemo masu jednog C a to je 12 i masu 3 O a to je 16*3=48 dobijemo da je masa tog preostalog elementa 40 a to je kalcijum

medvedica's picture

Hvala