DISOCIJACIJA

VanDerValsovaSila's picture

U 2000cmrastvora HCl halazi se 36,45g čiste kiseline. Izračunati koncentraciju H+ i OHjona u rastvoru ako je disocijacija potpuna.

milicaradenkovic's picture

HCl------------------>H+ + Cl-

n(HCl)=m/Mr=36.45/36.5=0.9986 mol

c(HCl)=n(HCl)/V=0.9986/2=0.4993 mol/l

(H+)=c(HCl)*alfa*v=0.4993*1*1=0.4993 mol/l jer je v=1 jer ima 1 H+ jon i alfa=1 jer je disocijacija potpuna

(OH-)=Kw/(H+)=1*10(-14)/0.4993=2.0028*10(-14) mol/l