ravnoteza

Makbula Sabanadzovic's picture

Pri sintezi amonijka iz elemenata pod odredjenim slovima u ravnotezi se nalazi 0.2 mol/dm^3 azota, 0.4 mol/dm^3 vodonika i 0.6 mol/dm^3 amonijaka.Izracunajte konstantu ravnoteze kao i polazne koncentracije reaktanata.

Rjesenje: K=28.125 mol/dm^3[N2]0=0.5 mol/dm^3 [H2}0=1.3 mol/dm^3

milicaradenkovic's picture

3H2+N2--------------->2NH3

K=(NH3)2rav./(N2)rav.*(H2)3rav.

K=(0.6)2/0.2*(0.4)3

K=28.125 mol/dm3

(N2)polazno=(N2)rav.+(N2)proreagovalo

(N2)proreagovalo=(NH3)rav./2=0.6/2=0.3 mol

(N2)poc.=0.2+0.3=0.5 mol/l

(H2)proreagovalo=3*(N2)proreagovalo=3*0.3=0.9 mol/l

(H2)poc.=(H2)rav.+(H2)proreagovalo=0.4+0.9=1.3 mol/l