Entalpija

Bla's picture

Izracunaj koliko se grama kiseonika dobija pri termickom razlaganju 10g HgO.

Marija 96's picture

Znas li koliko je rješenje?

Marija 96's picture

2HgO--->2Hg +O2

n(HgO)=10g/216,5 g/mol=0,046mol

n(HgO) :n(O2)=2:1

2n(O2)=n(HgO)

n(O2)=n(HgO)/2=0,023mol

m(O2)=0,023mol*32g/mol=0,736 g

Ne znam je li tačno rješenje

JOVAN's picture

ja sam ovako uradio

 

 

 

2HgO------------>2Hg + O2

10g---------------->Xg

2molHgO------>1molO2

M(HgO)=216.5g/mol x 2  = 433 g/mol

M(O2)=32g/mol

-------------------------------------------------------------------------

10g--------->Xg

433g/mol------>32g/mol

pomnozis unakrsno

X=10g x 32 g/mol /(podeljeno sa ) 433 g/mol

X=0,739g

Marija 96's picture

A daa,može i tako,ali je isto rješenje skoro.