Molekulska formula

Cvetic's picture

Molekulska formula cis-1-metil -4- izopropil-cikoheksana je:

1) C10H18   2) C8H16   3) C9H16   4) C9H18   5) C10H20

Kako resavati ovakve zadatke? Komplikovano je napisati...

jovicjova657's picture

5) C10H20

jovicjova657's picture

nije komplikovano. napises cikloheksan i vezes za njega metil CH3- grupu ,  a u polozaju 4 vezes izopropil grupu CH3-CH-CH3

         |

      

Cvetic's picture

Ja prebrojim 22 H. :/
Postoji li nacin da postavis sliku te formule ili nesto? Treba da proverim sta sam ja to napisala

Cvetic's picture

EEE uspela sam, napisala sam dobro
Hvala