Elektrohemija

Tanja Okolić's picture

Koliko vode treba dodati na 200 mL 0,10 mol/dm3 rastvora NH4OH da bi se procenat disociranih molekula udvostrucio?  ( Rezultat: V= 600 mL)

Hvala.