Uglj.

KategoristaA's picture

Koji od navedenih jedinjenja pokazuje kisele osobine?

1. 3-metil-1 butin

2. 2-metil propen

3. difenil

4.stiren

5.2-pentin   i kako?

 

jovicjova657's picture

pod 1 je tacan odgovor.kisele osobine imaju alkini koji imaju vodonik vezan za ugljenik koji je sp hibridizovan tj vodonik za ugljenik koji gradi trostruku vezu.ovde imamo dva alkina.

prvi alkin na kraju ima -C(trostruko)CH pa upravo ovaj H je kiseo

a ovaj drugi alkin pod 5) nema taj vodonik