ppm

Niki1995's picture

Rastvor sadrzi 0,02 mol/l LiNO prenet je u normalnom sudu od 500 ml i dopunjen do crte. Koliko ml rastvora LiNO3 je bilo pre razblazenje ako dobijeni rastvor sadrzi 8 ppm Li+  ? Resenje: 28,57 ml