Avogardov broj

badatchem's picture

a- 1mol  helija pri stp ima Avogadrov broj molekula

b- U molekulama alkena susrece se smao sigma veza

c.pravi rastvori, ako su jonski dobro provode struju

Ja sam mislio da je A tacno ali nije vec c, zasto? Zar 1mol=6*10(23) atoma.molekula odnosno jedinki

jovicjova657's picture

tu pise da je avogadrov broj molekula ali helijum je atom,pise se samo He a ne He2,pa bi trebalo da pise avogadrov broj atoma