Dokazivanje soli nerastvornih u vodi

Tiranikus's picture

Koji je postupak dokazivanja katjona i anjona soli koja je nerastvorna u destilovanoj vodi, kao sto je, recimo, srebro-acetat? Da li ce se, nezavisno od rastvorljivosti soli, stvoriti talozi u odgovarajucim reakcijama ?