Gvozdje

medvedica's picture

Za odredjivanje sadrzaja ugljenika u gvozdju uzeto je 1g strugotine i zagrijavano u struji kiseonika.Kiseonik je nakon toga proveden kroz prethodno izmjerenu cijev,napunjenu kalcijum-oksidom.Nakon zavrsne reakcije doslo je do porasta mase cijevi za 64.6mg.Koliki je maseni udio ugljenika u gvozdju.

maseni udio ugljenika je 1,76%

Hvala

 

 

medvedica's picture

znali ko