Srebro

medvedica's picture

Koliko se grama srebro-nitrata mozedobiti rastvaranjem 100g srebra u koncentrovanoj nitrtnoj kisjelini.

rjesenje-m(AgNO3) je 157,5g

hvala

Marija 96's picture

2Ag +2HNO3--->2AgNO3 +H2

n(Ag)=100g/107,9g/mol=0,9268 mol

n(Ag):n(AgNO3)=2:2=1:1

n(AgNO3)=0,9268mol

m(AgNO3)=0,9268mol *169,9g/mol=157,46g