Hemijske reakcije, energetske promene pri hemijskim reakcijama, brzina hemijske reakcije, hemijska ravnoteza

mali9's picture

1. Nacrtati energetske dijagrame sledecih reakcija:

a) egzotermne reakcije H2+1/2O2→H2O

b) endotermne reakcije CaCO3→CaO+CO2

2.Odredi da li je hemijska reakcija endotermna ili egzotermna:

a) 4Li(s)+O2(g)→2LiO(s)  sagorevanje Li

b) 2H2O(l)→2H2(g)+O2(g)   razlaganje H2O

v) H2O(l)→H2(g)   isparavanje vode

g) I2(s)→I2(g)   sublimacija joda

3. Nacrtaj dijagram energetskih promena pri razlaganju ziva(2)-oksida. Da li se trosi ili oslobadja energija?

2HgO(s)→2Hg(l)+O2(g)

4.Za svaku jednacinu hemijske reakcije navedi da li predstavlja homogenu ili heterogenu katalizu:

a) C2H4(g)+H2(g)→C2H6(g) (deluje Pt-platina na hemijsku reakciju)

b) 2SO2(g)+O2(g)→2SO3(g) (deluje NO-azot(2)-oksid na hemijsku reakciju)

5. Napisati izraz za brzinu direktne i povratne hemijske reakcije:

H2(g)+I2(g)⇔2HI(g)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.